Yeni bir yolculuğa başlarken...

Her yolculuk bir kapıyı açmakla başlar.

Bazen sıkıntılar olanca ağırlığıyla kapına dayanır. Başvurduğun dostlar bile sana kapıyı gösterir. Tüm kapılar yüzüne kapanır.

Bütün takatini kaybettiğinde bile asla ümidini yitirme! Bir “Şefkat Kapısından” uzanan eller var.

Tam 123 yıldır iman ile yoğrulmuş merhametin vücut bulduğu bir kurum var. Darülaceze, namıdiğer “Bab-ı Şefkat”; acziyete çare olan bir şefkat kapısıdır burası. Darülaceze, sahip olduğu özgün yapısı ile dünyada eşi ve benzeri olmayan, vermiş olduğu hizmetle 123 yılı geride bırakmıştır. Ülkemizin köklü yaşlılık kurumlarının başında gelir. Bir taraftan garipler, düşkünler, kimsesizler yurdu, şefkathane; diğer taraftan ise dertlilere deva olan bir şifahanedir. Şemsiyesi altına aldığı sakinlerin hayatlarının son günlerine kadar huzur sağlamış, sokaklara terk edilen çocukları, geçimlerini kendi elleriyle sağlayacakları çağa kadar bakmış ve onlara kabiliyetleri ölçüsünde eğitim sağlamıştır. Bu kimsesiz çocukları bir sanat sahibi yaparak topluma kazandırmıştır.

Biz istedik ki bu Şefkat Kapısına her evden sayfa sayfa birer kapı açalım. Gençler ve yaşlılar, zenginler ve fakirler, hastalar ve hekimler, açlar ve toklar, çareler ve biçareler bu kapıda toplansın.

Her türlü acziyet insan içindir de bilmemek acziyetin neresindedir? Yüce Mevlâ; “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu!” diye sorarken bize de sizlere bilenler zümresine girmek için bir kapı araladık. İşte bu yüzden dergimize “Kapı” adını verdik.

Darülaceze’nin Ulu Hakan Sultan II. Abdülhamid Han tarafından kurulmuş olması, kurumu daha da önemli kılar. Giriş kapısı olan Bâb-ı Şefkatin kitabesinde kuruluş tarihi 1312 (1895) olarak yazılıdır. Bu, binanın yapımının tamamlandığı yılı gösterir. Ancak Darülaceze’nin açılış töreni Abdülhamid Han tarafından iki defa ertelenmiş, nihayet 1313’de yapılabilmiştir. Bu yüzden Darülaceze binasının bitiş tarihi 1312 (1895), açılış tarihi ise 1313 (1896)’dür.

Kurumumuz kurulduğu günden bugüne 30.000’i çocuk olmak üzere toplam 72.000 kişiye Şefkat Yuvası olmuştur. Halen 600’e yakın insanımızı, kuruluş felsefesinden ödün vermeden barındıran Darülaceze din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı gözetmeksizin cami, kilise ve havrasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumudur.

Amacımız Darülaceze’nin taşıdığı anlamı, burayı en zor zamanlarda kuran Sultan II. Abdülhamid’in fedekârlıklarını ve buranın tarihi misyonunu asrın idrakine söyletebilmektir.

Bu yolculukta her daim yanımızda olmanız temennisiyle “Kapı” hepimize hayırlı olsun.

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.