Sultan I.Mahmud’un İstanbul'a Yaptırdığı Eserler

Hekimoğlu Ali Paşa Camii
İstanbul’un Fatih ilçesinde I.Mahmud döneminin sadrazamlarından Hekimoğlu Ali Paşa tarafından inşa ettirilen camii, 1734/35 yıllarında inşa edildi. Bu dönemdeki mimari yenilikleri bünyesinde barındıran ve klasik Osmanlı mimarisinin sınırları dışına çıkan önemli bir yapıdır. Kesme küfeki taşından inşa edilen eserde süslemeler ikinci plana bırakıldığı gibi Barok-Rokoko üslupları arasında bir geçiş kararsızlığını da yansıtmaktadır. Yapı günümüze tümüyle orijinal haliyle ulaşmamış olmakla birlikte kısmi onarımlardan geçmiştir.