28
Mayıs 2018
Osmanlı'nın Engellenemeyen Yükselişi

Osmanlı kuruluşunda ve devletin kısa sürede büyümesinde Anadolu'da büyük nüfuzları olan ve XIV. yüzyılın önemli mutasavvıflarından ve Vefâiyye tarikatına mensup Şeyh Edebâli ile Ahi Hasan gibi önde gelen Ahi reislerinin büyük desteği...

MAKALEYİ OKU