24
Mayıs 2018
Osmanlı'dan cumhuriyete endüstri mirasımız

Osmanlı Devletinde iktisadi faaliyetler geniş ölçüde sanayi devrimine kadar devletin kontrolü altında yürütülüyordu . Sınai gelişme olmadan altı yüz yirmi üç yıl dünyaya hükmetmiş büyük bir devletin ayakta durabilmesi ve varlığını...

MAKALEYİ OKU