23
Mayıs 2018
Ruhumuz geride kaldı

'Her şey akar” diyor Heraklitos. Zaman ve insan durmaksızın bir değişim ve dönüşüm içinde. Böyle olması şaşırtıcı değil… Yaratıcı da kendisi için 'O her an yeni bir şe'ndedir (iştedir)” buyuruyor kelâm-ı kadîminde....

MAKALEYİ OKU