Ömer Seyfettin

2 / 10
Ömer Seyfeddin ilk kalem tecrübesine 1902 yılında fennî yazılarla başlamış, bu yazıların konuları arasında cimnastik, ev ve aile hayatı, çocuk terbiyesi, kadın, eğitim, siyaset, Türkçe ve Türkçe'nin sadeleştirilmesi, edebî şahsiyetler, edebiyat ve edebiyatın millîleştirilmesi gibi meseleler yer almıştı.

Ömer Seyfeddin ilk kalem tecrübesine 1902 yılında fennî yazılarla başlamış, bu yazıların konuları arasında cimnastik, ev ve aile hayatı, çocuk terbiyesi, kadın, eğitim, siyaset, Türkçe ve Türkçe'nin sadeleştirilmesi, edebî şahsiyetler, edebiyat ve edebiyatın millîleştirilmesi gibi meseleler yer almıştı.