Necip Fazıl'ın Bilinmeyen Yönleri

1 / 15
İSTANBUL VE SARBONNE’DA EĞİTİM GÖRDÜ
Necip Fazıl, Darülfünun günlerine dair verdiği bilgilerde, Mekteb-i Fünûn-ı Bahriye-i Şâhâne'de bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere dört yıl okuduğunu belirtir.

Darülfünuna girme niyetinden dolayı mezun olacağı yıl, Bahriye Mektebine eklenen sınıfı tamamlamaktan vazgeçen Necip Fazıl, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Felsefe Şubesine girmişti. Burada öğrenciyken hükümet tarafından felsefe eğitimi için Paris'e Sorbonne Üniversitesi'ne gönderildi; ancak üstad Darülfünundan da, Sorbonne'dan da mezun olamadı.

İSTANBUL VE SARBONNE’DA EĞİTİM GÖRDÜ
Necip Fazıl, Darülfünun günlerine dair verdiği bilgilerde, Mekteb-i Fünûn-ı Bahriye-i Şâhâne'de bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere dört yıl okuduğunu belirtir.

Darülfünuna girme niyetinden dolayı mezun olacağı yıl, Bahriye Mektebine eklenen sınıfı tamamlamaktan vazgeçen Necip Fazıl, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Felsefe Şubesine girmişti. Burada öğrenciyken hükümet tarafından felsefe eğitimi için Paris'e Sorbonne Üniversitesi'ne gönderildi; ancak üstad Darülfünundan da, Sorbonne'dan da mezun olamadı.